МЕСОЯДСТВО И ХРАНЕНЕ – Учителят Беинса Дуно

ФАКТОРИ ЗА ДУХОВНО И МАТЕРИАЛНО БЛАГОПОЛУЧИЕ

“Всяка страна, в която се изсичат горите, е осъдена на страдания. Всяка страна, в която животните се избиват безразборно, е осъдена на страдания.”

Учителят

РАЗМИШЛЕНИЕ:

Горите са свързани с материалното благосъстояние на хората и когато в една страна те се изсичат, хората в тази страна обедняват. Обърнете внимание, че след като започна изсичането на горите в България, материалното състояние на българите започна прогресивно да се влошава.

Швейцарците пазят своите гори и ако сравним стандарта на живот в България и в Швейцария, ще намерим голяма разлика. Швейцария е на едно от първите места, а България на едно от последните. Ако швейцарците изсекат горите си, ще дойдат до нашето материално положение. Те обаче пазят чисти въздуха, земята и водата си. Там за едно убито животно или за едно отсечено дърво може да отидеш в затвора.

Когато дишаме, непрекъснато приемаме жизнена енергия от въздуха. Когато въздухът е чист, дишането естествено става дълбоко и пълно, а когато въздухът е нечист и беден на жизнена енергия, дишането става плитко и пресечено.

Енергиите, които дават големите дървета са жизненонеобходими за хората. Когато изсичаме старите и вековни дървета, лишаваме се от жизненонеобходими за нас енергии, които не можем да набавим отникъде другаде. Големите дървета лекуват и носят на хората душевен покой. Ако застанете на място, където има млади, подрастващи дървета и храсти, вие ще установите, че там липсва онзи покой, който има в една вековна гора. В младата гора не бихте имали разположение да стоите дълго, тъй като там има електричество, има борба и надпвревара за растеж и в нея липсват лечебните сили и енергии. Ако обаче отидете в една вековна гора, ще имате съвсем различно усещане и разположение да останете по-продължително време там. Не случайно лечебни центрове се строят на места, където растат вековни дървета.

Горите пречистват и обеззаразяват въздуха. Колкото повече намаляват горите, толкова по-нечист става въздухът, а нечистият въздух е предпоставка за болести. Ако проверите статистиката, ще се уверите, че паралелно с изсичането на горите в България, се увеличават белодробните, нервните и вирусните заболявания, в големите градове “започва да не достига въздухът” и нервното напрежение се покачва.

Ако изсичането на горите в България продължава в същите темпове, последствията ще бъдат оше по-лоши!

В една от Своите беседи Учителят казва: “Няма прокопсал касапин или дървосекач!” Този закон е валиден, както за отделните хора, така и за обществата и народите. Изсичането на горите в България отрежда тежка участ не само за сегашното, но и за бъдещите поколения. Това е една грешка, която не може лесно да се поправи, с която се обрича на бедност целият български народ за десетилетия напред. И това ще се провери в бъдеще!

Не е по-различно и отношението ни към животните. Днес в България има дружества за тяхната защита, но те защитават предимно месоядни животни и бездомни кучета. Ако влезем в една кланица, където стотици животни се превръщат в колбаси или отидем в гора, където ловни хайки ги преследват и убиват, ще видим, че животните там нямат защита.

Когато домашните и диви животни живеят при нормални условия, те са проводници на жизнени сили и лечебна енергия, която е необходима за хората. Когато човек контактува с тях, се зарежда с жизнена енергия и се лекува. Животните приемат отрицателната енергия и я неутрализират, а човек приема от тях тази жизнена енергия.

Вие не можете да се лекувате в близост до кланица или в гора, където ловците преследват и убиват животните, но ако влезете в една вековна гора, в която спокойно живеят различни животни, ще намерите покой и ще можете да се лекувате.

Като не разбират истинското предназначение на животните, хората са започнали да ги убиват, за да ядат месото им, обаче избиването на животните нарушава енергийния баланс в природата и положението на хората става по-тежко. Обърнете внимание, че след като в България животните започнаха да намаляват, все повече хора в градовете започнаха да отглеждат в домовете си кучета, котки, хамстери и др.

Според учението на богомилите, в животните са затворени човешки души, които са дошли при нас, за да ни служат и да изправят своите грешки. Не случайно богомилите са считали за еднакво престъпление убиването на животно и убиването на човек.

Тепърва ни предстои да разбираме какви са последствията от едно отсечено дърво и едно убито животно!

МЕСОЯДСТВО И ХРАНЕНЕ

Грехопадението започва с месоядството.

Учителят

РАЗМИШЛЕНИЕ:

Съвременният човек е стигнал до най-ниската точка на падение по отношение на своето хранене, Той е започнал да яде всичко – изкуствени, преправени и химизирани храни, змии, охлюви, жаби, месото на животните, техните вътрешности и пр.

Месоядството е най-големият порок на съвременното човечество и е причина за хиляди нещастия и беди.

Днес милиони хора ядат месо без да искат да знаят, че месото на животните не е определено от природата за храна на човека. Навсякъде се шири твърдението, че месото е силна храна. Месото на животните за човека всъщност е силна отрова.

Още древните римляни са знаели това. Те са умъртвявали осъдените на смърт като са ги хранели само с варено говеждо месо без да им дават никаква друга храна. В резултат на това хранене, осъдените на смърт умирали за един месец, докато при пълно лишаване от храна, те умирали след 2-3 месеца. Ще запитате: “Защо днес много хора от години се хранят с месо и въпреки това не умират?” – Ако тези хора се хранят само с месо, наистина не биха могли да живеят дълго, но те приемат и вегетарианска храна и тази вегетарианска храна продължава техния живот.

През последните 50 години консумацията на месо в България се е увеличила над 10 пъти, вследствие на което болестите днес са толкова много, че хората масово пият лекарства, а 1/3 от тях са хоспитализирани. Раждат се деца с вродени увреждания, като всяко трето дете има високо кръвно налягане. Това кръвно налягане от какво е? – От месоядството. Като спреш месото за един месец, изчезва високото кръвно налягане. Като започнеш да ядеш месо, отново се повишава. При първия сняг през зимата, при най-леко падане много хора си чупят ръцете и краката. Костите на месоядеца стават крехки и трошливи. Ами тези инсулти и инфаркти от какво са? Защо сме на първо място по сърдечно-съдови заболявания в Европа и в света? – Месото на животните прави кръвта гъста и лепкава и това затруднява работата на сърцето. Като се откажеш от месото за един месец, дейността на сърцето се подобрява, а като не ядеш месо една година, забравяш, че си боледувал от сърце.

Човек разбира, когато греши и върши нещо нередно. Ето, ние рекламираме и показваме по витрините различни месни продукти, но клането на животните не показваме. Ако покажем убиването на животните в една кланица, едва ли ще се намери човек, който да не изпита ужас или душевен смут. Не е ли това достатъчно, за да ни покаже, че онова, което вършим, не е нормално, не е човешко?! Днес се знае, че месото на убитите животни е пропито от страха и ужаса, които те преживяват по време на смъртта и когато ядем това месо, впоследствие преживяваме техните страдания като различни негативни състояния. Но вместо да се откажем от месоядството, ние се опитваме да избегнем тези отрицателни последствия като търсим способ за безболезненото им умъртвяване, при който животните да не изпитват болка и ужас, а да са спокойни и щастливи, умирайки. Животните обаче разбират какво ги очаква и още като влязат в кланицата започват да треперят. Човек с ограничения си разум не е в състояние да надхитри природата и да заобиколи нейните закони. Последствията от месоядството са страдания и болка. Каквото правим, това и получаваме!

Хранене

МЕСОЯДСТВО И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Между тревопасните животни зверове няма. Зверовете са всички хищни – ци, които със стръв и страст се хранят с месото на други животни, разкъсвайки ги още живи. С каквато храна се храни човек, такъв става. Не случайно източните мъдреци са дали определението: “Вие сте това,което ядете.” Когато говеждото и свинското месо са всекидневно меню в продължителен период от време, хората, които ги употребяват стават бавномислещи и мързеливи или свадливи, агресивни и способни на различни престъпни действия.

При редовна консумация на месо и месни продукти, в зависимост от темперамента, вредните последствия при различните хора се проявяват в две направления: навън – като агресивност или навреждане на околните с различни отрицателни прояви и навътре – като болести, безпокойства, страх, леност, песимизъм и др. Затова с увеличаване консумацията на месо, прогресивно се увеличават болестите и престъпленията в обществото.

Месото било “силна храна”. – Това е сентенция на черните братя. Да, засилва животинските прояви у хората, засилва агресията, лакомията, сладострастието, увеличава болестите и престъпленията…

Проф. Шиям Сундар Госвами, извършил продължителни изследвания и анализи на световните криминални статистики, установил, че около 88% от криминалните престъпници, на първо място вулгарните убийци, са хора страстни месоядци и постоянни консуматори на алкохолни напитки. Той казва: “Ако човечеството консумираше по-малко месна храна, сигурно и човешката кръвожадност би намаляла значително…”

Месоядството засилва низките страсти и влечения, и човешката агресивност. Има пряка зависимост между консумацията на месо и престъпленията в обществото. Колкото повече се увеличава консумацията на месо, толкова повече се увеличават измамите, насилието, кражбите, болестите, нервното напрежение. С увеличаване на месоядството се засилва човешката агресивност и се увеличават проявите на жестокост и убийства.

Когато човек се храни с месото на животните, става подобен на хищниците и зверовете и в него се събужда желание да убива.

Защо толкова много хора днес ходят на лов? – Заради удоволствието, което изпитват, когато преследват и убиват животните. И това влечение се нарича “излет в природата” или “спорт”!

Обърнете внимание, че децата в компютърните зали играят предимно на игри, в които се убива.

Днес усилено се говори, че употребата на алкохол и наркотици при младите хора нараства и зачестяват случаите, при които млади хора извършват престъпления с прояви на жестокост. Защо нарастват престъпленията при младите хора? – Казваме: “Защото употребяват алкохол и приемат наркотици.” А кои са причините младите хора да употребяват алкохол и наркотици? – Причина са техните родители и обществото.

Всяка майка и баща, които възпитават своите деца в месоядство, извършват престъпление спрямо собственото си дете и спрямо обществото.

Родители, които са активни месоядци, какви деца ще родят и отгледат?! След като две поколения наред хората активно са се хранили с месо, започват да се раждат деца със замърсена кръв и вродени увреждания, които от най-ранна възраст започват да изпитват влечение към тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици.

Хиляди животни умират всеки ден в кланиците и тяхното избиване замърсява духовно средата. Младите хора са чувствителни и импулсивни и се влияят от тази среда.

Всички месоядци, въпреки че не са преки извършители, са еднакво отговорни за неправдите и престъпленията, които стават в обществото.

С увеличение консумацията на месо, се увеличава употребата на цигари, алкохол и наркотици, увеличават се болестите и престъпленията. Как искаме да го променим това общество, как искаме да направим живота по-добър, когато хората в него активно се хранят с месо?! Това е невъзможно!

Последствията не могат да се избегнат, докато не се премахнат причините.

Ако не намалее месоядството, не могат да намалеят и отрицателните прояви в обществото!

Докато хората се хранят с месо, ще има болести, ще има неправди, ще има войни. Не, че хората искат войната, но чрез клането на животните се натрупва кармичен дълг, който трябва да се изплати. Кармичният закон не прощава! Който е причинил болка и страдание на което и да е живо същество, трябва да понесе тази болка върху себе си!

Месоядството е причина за човешката жестокост, за агресията и войните. Всеки активен месоядец е реален поддръжник на агресията и на войната, на насилието и на неправдите, ако и да е борец за социална правда, да участвува в походи за мир и да размахва плакати с лозунги “НЕ на войната!”, “НЕ на насилието и агресията!”.

Истински поход за мир можем да поведем, когато сме вегетарианци и приемем идеята да не убиваме.

МЕСОЯДСТВО И ПРИСТРАСТЯВАНЕ

Какви ли не теории са измислили пристрастените към месоядството биолози. Една от тях е, че човек е всеяден като свинята. Само че ако вземем за пример дивата свиня, ще видим, че тя не е всеядна, но се храни с трева, жълъди, картофи, царевица. Всеядна е домашната свиня, но тя е приучена към това хранене от човека.

Ако искаме да разберем каква е определената от природата храна за човека, трябва да видим с какво се хранят човекоподобните маймуни. Те не се хранят с месо. Това показва, че месото на животните не е определено от природата за храна на човека. Човекоподобните маймуни се хранят с плодове. Следователно, определената от природата храна за човека, са различните плодове и зеленчуци.

Днес не се отрича вредата от тютюнопушенето, от алкохола и наркотиците. Много странен е обаче фактът, че за вредата от месоядството не се говори нищо, когато в действителност месоядството е първопричина за употребата на цигари, алкохол и наркотици. Когато човек се храни продължително време с месо, неговото тяло и неговата кръв се замърсяват и той започва да изпитва влечение да пуши, да пие или да употребява наркотици. Обърнете внимание, че сред вегетарианците няма пушачи, алкохолици и наркомани, такива влечения изпитват само хора, които се хранят с месо.

Христос казва: “Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, роб е на греха.” (Евангелие от Йоана 8:34)

Месоядството е грях, който пристрастява и поробва човека и той не може да се откаже от своите пагубни влечения, даже когато от това зависи неговото здраве или дори живота му.

Някои хора се опитват да се откажат от тютюнопушенето. Докато се хранят с месо, това трудно може да стане.

Приемат за лечение някой алкохолик. Ще го лекуват от алкохолизъм. Как ще го лекуват, когато той е пристрастен към месоядството?! Ние не можем да се освободим от последствията без да премахнем причините.

Месоядството е причината за влеченията към тютюнопушене, пиене на алкохол и приемане на наркотици.

Първият наркотик е месоядството, вторият е тютюнопушенето, третият е алкохолизмът и четвъртият – наркотиците. В същата последователност се степенува и силата на пристрастяване. Затова повече на брой хора могат да се откажат от месоядството, по-малък брой хора могат да се откажат от тютюнопушенето, още по-малко на брой хора могат да се откажат от алкохолизма, а от наркотиците – почти никой.

За да се подобри животът, месоядството трябва да намалее. Защо? – За да намалеят алчността, кражбите, насилието, за да намалеят болестите и престъпленията, за да намалеят животинските прояви, страхът и стресът.

Ако месоядството намалее, хората ще бъдат по-здрави, по-спокойни и по-добри. И най-активният месоядец може да намали консумацията на месо наполовина, от което ще се почувствува по-добре.

Много млади жени и момичета, за да поддържат своята линия, правят различни упражнения и процедури и спазват някакъв режим на хранене. За да имат добри резултати, те трябва да ограничат до минимум месото в своята диета, защото месото и месните продукти съдействат за увеличаване на наднорменото тегло и обезформяне на тялото.

Хората питат: “Какво ще ядем, ако не ядем месо?” – Вместо да ядете месото на кокошката, яжте яйцата! Те са по-силна и по-добра храна от месото на кокошката. Вместо да ядете месото на козата, кравата или овцата, яжте тяхното мляко. Млякото и млечните продукти са много по-добра храна от месото на тези животни. Яжте боб, ориз, леща, грах, плодове, зеленчуци. Така ще бъдете по-здрави, по-спокойни, по-добри и по-успешни в своите дела.

Брат Лазар 532

Източник