Ние живеем в зловеща система, създадена от психопати – патокрация

Всички нива на управление неизбежно се заемат от  психопати, тъй като те нямат  никакви морални и етични ограничения в стремежа си да достигнат до самия връх

Зад външното безумие на съвременната ни история, в действителност стои безумието на психопатите, които се борят да запазят своята  непропорционална власт, докато ние се държим като стадо овце. У психопатите по рождение липсват всякакви чувства на угризение и емпатия и този дефект се потвърждава от сканиране на мозъка!

С тази статия има   важна информация, защото благодарение на нея най-накрая всеки можах да намери убедителен отговор на въпроса,  оставал  без отговор за дълго време:

Защо на планетата, въпреки големия брой интелигентни и добродушни хора, има толкова много войни, страдания и несправедливост? Какво ли не креативни планове, религия или философия не се са опитвали да изпълнят най-големите мислители на нашата цивилизация – изглежда, че нищо не е  в състояние да подобри нашето положение. Този модел се повтаря отново и отново в цялата история на нашата цивилизация. Отговорът се крие във факта, че нашата цивилизация, каквато я познаваме – е до голяма степен създадена от  психопати.

Без изключение, всички цивилизации, включително и нашата, се основават на робството и масовите убийства. Психопатите са изиграли огромна роля в развитието на нашата цивилизация,тъй като те са тясно свързани с лъжи, убийства, измами, кражби, изтезания и манипулиране и причиняват огромни страдания на другите, без никакво съжаление. Своето собствено чувство за сигурност  те поддържат с помощта на своето господство.

Създателят на цивилизацията,  първият племенен вожд, който успешно е промил мозъците на  армията от контролирани убийци, най-вероятно е бил родЕн психопат. След това съдбоносно откритие,че другите хора са готови да се подчиняват на авторитети, психопатите започват да използват това мощно преимущество срещу нормалните хора в тяхната борба за власт.

Зад безумието на новата ни история в действителност стои  безумието на психопатите,  борещи се да запазят непропорционалната си власт. И докато властта им е обект на все по-голяма заплаха, психопатите стават все по-отчаяни в опитите си да я задържат. Ние всички сме свидетели на обожествяването на свят,  в който са  свързани помежду си престъпни картели, стоящи над нашето общество и над закона.

През последните 50 години, психопатите имат практически  пълен контрол върху всички структури на властта.

Ако внимателно се вгледате в  политическата сцена, ще откриете, че без значение колко са незаконни действията на политиците,  никой не е в състояние да ги изобличи напълно. Всички така наречени скандали, всичко, което трябва да доведе до оставката на някое правителство – това е просто един фарс, разиграван за  обществеността за да бъде отвлечено вниманието, с цел да я принуди да вярва, че демокрацията все още работи.

Един от най-важните аспекти на въпроса за това как една група от патологични индивиди е  в състояние да завземе властта в обществото,  е податливостта на манипулиране на индивида. Според Лобачжевски  делът на  психопатите  в нашето общество е 6% –  1% вродени психопати и до 5%  вторични психопати или социопати. Психопатите по рождение  са в центъра на системата. Останалите  образуват второто ниво на йерархията в системата за контрол на психопатите.

Следващото ниво на йерархията на тази система се състои от хора, които не са родени психопати, но са били обект на влиянието им за дълъг период от време (тежки семейни проблеми или социално въздействие), или поради слабата си психика сами са решили да имитират поведението на психопатите за собствените си егоистични цели.

Според Лобачжевски тази група обикновено е 12% от населението. Значи – около 18% от населението участва активно в създаването и поддържането на режима на патократите: 6% са патократичен елит, а останалите 12% – новоизпечена буржоазия, която  ползва специални икономически привилегии. След като осъзнаете истинската същност на психопатичното влияние върху нашето общество – безскрупулно, безсъвестно, егоистично, студено,  лишено от емоции и от каквито и да било морални и етични норми – ще ви обхване  ужас, а в същото време много неща ще  придобият повече смисъл. Нашето общество става все по- бездушно , благодарение на бездушността на хората, стоящи на върха му, които са  напълно лишени от съвест.

В книгата си Политическа поерология Лобачжевски обяснява, че клиничните психопати се ползват от своето превъзходство дори в ненасилствено съперничество с цел достигане на все по-високи нива в  социалната йерархия. Психопатите могат да лъжат безсрамно (и да издържат теста на детектора на лъжата, който измерва нивото на стрес), така че те могат  да кажат всичко, което им трябва,  за да постигнат целите си. Така например,  явявайки се пред съда, психопатите могат  убедително да лъжат с невинно лице, докато съвестта на техните психически здрави опоненти не им позволява да  говорят нищо друго освен истината. Затова  често се случва така, че един съдия или заседатели са на мнение, че истината трябва да бъде някъде по средата, и решават  в полза на психопатите.

Неизбежно следствие от това е, че всички нива на управление в крайна сметка се заемат от психопати. Тъй като на психопатите са чужди  каквито и да било ограничения в стремежа има да достигнат до самия връх, защото те наистина са патологични личности.

Хората ги разваля не властта, а патологичните личности, стремящи се към власт.

Как можем да различим   психопатите  от нормалните хора?

Как  изглежда истинският психопат?

Такъв опасен въпрос рядко се задава. Причината за това се крие във факта, че често погрешно бъркаме понятията  „здрав“ и „нормален“. Психологическото разнообразие от хора – е ключът към здравето на човешката раса. Нормалност сама по себе си не съществува, защото здравите хора постоянно се развиват отвъд приетите норми. Тероризмът, който търси навсякъде всеки, който не отговаря на стандартите, – не е нищо друго освен лов на вещици или инквизиция. Ние не трябва да забравяме, че психопатичните елити осребряват  тези драми и измъчват  жертвите си толкова дълго, докато те не признаят  престъпления, които те никога не са извършвали.

Съвсем наскоро църквата и държавата имаха  постоянен поток от приходи и земи от преследване на вещици и Инквизицията. Това  продължава и днес – в 21-ви век.

В продължение на десет поколения европейци  ловът на вещици е често срещано явление. Не позволявайте на този кошмар да се повтаря отново. Тестването за нормалност може да се изврати. Нормалност не съществува, но има съвест.

Имаме достатъчно доказателства в подкрепа на теорията, че тези психопати са резултат от физическо насилие в детството. В същото време  имаме достатъчно емпирични доказателства, които предполагат, че психопатията е причинена от генетични фактори. Невробиологичният  модел ни дава голяма надежда, че ще бъдем в състояние да  идентифицираме дори и най-рафинираните психопати. Други скорошни изследвания също доведоха до подобни резултати и заключения: психопатите  изключително трудно  обработват, както вербален, така и невербален  емоционален материал.

Те са склонни да се тълкуват погрешно емоционалното значение на събитията и, най-важното е,  тези недостатъци могат да се видят по време на сканиране на мозъка! Липсващата вътрешната връзка между чувстващото сърце и мислещ мозък  е лесно разпознаваема.

Психопатите не са в състояние да имат искрени дълбоки емоции

Това беше наистина потвърдено от сканирания на мозъка, проведени от канадския психолог Робърт Хаер, който е посветил кариерата си на изучаване на психопатията.

На две контролни групи са показвани две различни групи от думи. Първата група се състояла от неутрални думи, без емоционални асоциации, докато втората група се състояла от емоционално заредени думи. У психично здравите хора, които били в първата група, в зависимост от емоционалния заряд се активирали  различни области на мозъка, докато у психопатите и двата комплекта от думи активирали една и съща област на мозъка – центъра на речта. Те нямали  спонтанна емоционална реакция, докато  не им станело ясно, че в тази ситуация, от тях се очаква да демонстрират емоции.

Портрет на един типичен психопат се разкрива в подробности в следващите творби:

    Лишени от съвест, автор R.  KhaER
    Маската на Санити, автор Hervey Cleckley
    Змии в костюми, автор R.  KhaER

Психопатите практически нямат съвест.

Ние не трябва да забравяме, че липсата на съвест обикновено е скрита зад маската на нормалност, която често е толкова убедителна, че подвежда дори опитни психолози.

Такива рафинирани психопати, които достигат до върховете на властта, без преувеличение могат да се нарекат змии в скъпи костюми. Те нямат абсолютно никакво чувство за вина, те могат да бъдат много чаровни и могат да заблудят и буквално да хипнотизират жертвите си със собствените си думи.

Освен това те са напълно безотговорни и никога няма да признаят вината си
За своите грешки и проблеми, те винаги обвиняват някой друг, но никога себе си

Марта Стаут описва в книгата си The Sociopath Next Door  как психопатите манипулират хората и постигат целите си, като залагат на нашата съвест и жалост. Те ни убеждават, че заслужават втори шанс и молят да не казваме на другите какво са направили. Друга особена черта  е способността им да контролират потоците с информация. Създава се впечатлението, че психопатите имат само абстрактна представа за миналото или бъдещето: за тях има само краткосрочни нужди и желания. С оглед на оскъдността на техния вътрешен свят, те често търсят все нови и нови тръпки и остри усещания:  от чувството за господство над другите до  престъпления.

Според Лобачжевски друга характеристика на психопатите  е тяхното интуитивно разбиране на психологията на обикновените хора. Те  постоянно ни изучават. Те ни познават по-добре от себе си. Те знаят нашите слабости и имат методи за използване на нашите собствени емоции срещу нас. Създава се  впечатлението, че психопатите имат един вид хипнотична власт над нас. Веднага след като започнем  да се оплитаме  в мрежите на  психопатите, намалява способността ни за рационално мислене: ние сякаш сме омагьосани. Едва по-късно, в  отсъствието на  психопата,  се възвръща  яснотата на мислите ни и ние започваме да се чудим защо не сме се  възпротивили.

И! Внимание:

Още в в ранна детска възраст психопатите се научават да се разпознават помежду си, осъзнавайки съществуването на подобни на тях. Те започват да осъзнават, че  буквално произхождат от друг свят – за разлика от повечето други хора. Другите хора за тях – това е нисшата раса. Само си помислете за последиците от следното изявление: Психопатите са наясно за съществуването на вида си от  ранна детска възраст!

Осъзнавайки принципните разлики между себе си и другите хора, психопатите често развиват чувство за единство със собствения си вид. / НЕПОЗНАТО