Разликите между мъжките и женските възприятия за света

Разликите между мъжките и женските възприятия за света | Диана

Ние сме толкова различни, но сме заедно. Защото се допълваме. Това е едно от скритите послания в любопитния проект на художничката и дизайнер Янг Лиу, автор на книгата „Man Meets Woman”(вижте и “17 разлики между Изтока и Запада” от същия автор). В нея тя представя най-разпространените джендър стереотипи, сходствата и различията между мъжките и женските възприятия за света, илюстирани в минималистични, но абсолютно точни като попадения постери. Лаконични, но и многосказателни, тези картинки са по-полезни от всяка статия за психологията на отношенията. Вляво, в зелените квадратчета са представени особеностите на мъжкото мислене и поведение, а вдясно – на женското.