Влиянието на бащите върху живота на децата

Неотдавна Челси Клинтън помогна за представянето на първи по рода си доклад за бащинството пред ООН, организиран от MenCare и техните партньори, в който са анализирани стотици проучвания за бащинството. Те показват защо и по какъв начин бащите са изключително важен фактор в живота на децата. Във въпросния доклад се налагат следните основни извода, които заедно с някои други, подбрани от Huffington Post, разкриват силното влияние, което бащите оказват върху децата си през целия им живот.

1. Когато децата имат достатъчно пълноценна връзка с бащите си, те си играят добре с другите деца, а това предполага положително социално-емоционално общуване с деца от същата възраст и на по-късен етап от живота.

2. Ролята на бащата преди, по-време на бременността и след раждането на детето носи „дълготрайни ползи,“ в това число положителен ефект върху здравето на майката и новороденото.

3. Децата с всеотдайните бащи започват училище с по-голяма степен на академична готовност, според Министерството на здравеопазването на САЩ.

4. Когато бащите участват в образованието на децата си, децата не само се справят по-добре в училище, но и е по-вероятно да се дипломират и да постигнат по-големи успехи в кариерата си, а от там и във финансово отношение.

5. Езиковото общуване на бащата с детето в ранна възраст е тясно свързано с развитието на неговите езикови умения.

6. Всеотдайността на бащата при отглеждането на детето се обвързва с по-ниски нива на депресия, страх и съмнения в собствените възможности у децата, когато отраснат.

7. Нивата на лошо поведение и проблеми в училище са по-ниски сред момчетата, чиито бащи участват активно в отглеждането им.

8. Подходът на бащата към домашните задължения е силен индикатор за професионалните амбиции на дъщерите, когато пораснат, показва проучване на Университета на Британска Колумбия.

9. Младите жени, чиито бащи са участвали активно в тяхното отглеждане имат по-високо мнение за себе си и по-високо ниво на самоуважение.

Източник: profit.bg