10 техники за моментално освобождаване от нежелани мисли или чувства

Днес бих искала да ви представя 10 техники и упражнения, с които да се освободите моментално от нежелани мисли или чувства. Писала съм доста материали по темата, но попаднах на тези техники, предложени от американския автор Джо Витале – един невероятен човек, с интересна история и съдба, който от бездомен скитник става един от най-уважаваните духовни учители, автор на книги за себеразвитие и успешен бизнесмен в областта на Интернет маркетинга. Та, въпросните техники са изключително лесни за практикуване и ефективни, като всяка от тях е съпроводена с конкретните стъпки, описващи я.

1. Техника: Приемане на чувството

Приемането на дадено чувство е противоположно на противопоставянето му. Приемането разсейва съпротивлението, което е най-обичайната причина за блокираните чувства. Ето как може да се случи това:

 • 1. Наведете глава и поставете ръката си върху стомаха или гърдите си, за да усетите осезаемо чувството.
 • 2. Наблюдавайте чувството в тялото си.
 • 3. Оценете го според скалата от 0 до 10.
 • 4. Възприемете отношение на приемане на чувството, също както бихте посрещнали приятел на вратата на дома си. Отворете се за чувството и го пуснете да влезе, поканете го в своето съзнание, не го избягвайте.
 • 5. Приемайки нежеланото доскоро чувство, ще установите, че то постепенно отслабва (защото вече не му се противопоставяте).
 • 6. Отново оценете чувството от 0 до 10. Намаляло ли е? Ако да, значи се движите в правилната посока. Продължавайте, докато стигнете 0. Ако обаче не забелязвате да намалява, върнете се в началото и опитайте друг метод.

2. Техника: Потапяне в чувството

Когато се потапяте в същността на дадено чувство, се случва едно от двете: ако чувството е отрицателно, като например страх, гняв, тъга – то ще започне да се разсейва, обикновено моментално. Ако е положително, като любов, благодарност, спокойствие – то ще започне да нараства. Тази техника е подобна на предишната, но с малки разлики:

 • 1. Наведете глава и поставете ръката си върху стомаха или гърдите си, за да усетите осезаемо чувството.
 • 2. Наблюдавайте чувството в тялото си.
 • 3. Оценете го според скалата от 0 до 10.
 • 4. Отбелязвайки усещането за чувството в тялото си, се потопете изцяло в него, т.е. нека съзнанието ви достигне същността на чувството. Вижте какво има там.
 • 5. От какво се състои центърът му? Как го усещате?
 • 6. Ако действително сте се потопили и потънали в чувството си, вместо само да си мислите за него, ще забележите, че то започва да се изпарява (или дори напълно да изчезва), защото буквално вече нищо не го задържа. Досега го задържаше единствено вътрешната ви съпротива. Вглеждайки се в същността на чувството, го извеждаме на нивото на осъзнатостта и съзнанието ни го разтваря.
 • 7. Отново оценете чувството от 0 до 10. По-слабо ли е? Ако да, значи се движите в правилната посока. Продължавайте, докато стигнете 0. Ако обаче не забелязвате да намалява, върнете се в началото и опитайте друг метод. Когато съпротивата да изпитвате дадено чувство сто-процентово изчезне, чувството преминава и си отива безпрепятствено, а ние оставаме свободни.

3. Техника: Увеличаване на чувството

Защо е нужно умствено да увеличаваме или удвояваме интензитетът на чувството? Отговорът е много прост, а именно защото по този начин разтваряте и неутрализирате даденото чувство.

 • 1. Наведете глава и поставете ръката си върху стомаха или гърдите си, за да усетите осезаемо чувството.
 • 2. Наблюдавайте чувството в тялото си.
 • 3. Оценете го според скалата от 0 до 10
 • 4. Позволете интензитетът му да нарасне или да се удвои.
 • 5. Продължавайте да увеличавайте усещането.
 • 6. Увеличавайки го, ще забележите, че то намалява и се разсейва.
 • 7. Отново оценете чувството от 0 до 10. По-слабо ли е? Ако да, значи се движите в правилната посока.

Продължавайте, докато стигнете 0. Ако обаче не забелязвате да намалява, върнете се в началото и опитайте друг метод.

4. Техника: Освобождаване от желанието да се освободим

Обикновено се съпротивляваме на чувства или мисли, които не харесваме. Противопоставяме им се и искаме насила да се освободим от тях. Това обаче поражда още по-голяма зависимост от тези нежелани чувства и мисли. Когато престанете да искате да се променяте, да контролирате или да се освобождавате от нежеланите чувства, празните усещания или съпротивлението си, вие им позволявате да се променят и да си отидат – оставяйки след себе си свобода и пространство.

Освобождаването от енергията на „желанието за промяна” раздвижва блокираните енергии.

 • 1. Наведете глава и поставете ръката си върху стомаха или гърдите си, за да усетите осезаемо чувството.
 • 2. Наблюдавайте чувството в тялото си.
 • 3. Оценете го според скалата от 0 до 10.
 • 4. Отбележете как не харесвате чувството и как искате да се освободите от него.
 • 5. Позволете си да унищожите желанието за промяна.
 • 6. Ще установите, че интензитетът на чувството незабавно намалява или напълно се изпарява.
 • 7. Отново оценете чувството от 0 до 10. По-слабо ли е? Ако да, значи се движите в правилната посока. Продължавайте, докато стигнете 0. Ако обаче не забелязвате да намалява, върнете се в началото и опитайте друг метод.

Желанието и стремежът към промяна или контрол блокират чувството. Освободете се от стремежа да промените мисълта или чувството и то ще си иде само.

5. Техника: Почувствайте любовта

 • 1. Наведете глава и поставете ръката си върху стомаха или гърдите си, за да усетите осезаемо чувството.
 • 2. Наблюдавайте чувството в тялото си.
 • 3. Оценете го според скалата от 0 до 10.
 • 4. Отбележете дали храните чувства на не-любов към чувствата или мислите си.
 • 5. Вземете решение да се изпълните с любов към това, което чувствате.
 • 6. Изпълнете се с любов към себе си и към чувствата си: – кажете „обичам те” на чувството. – позволете тази любов да ви изпълни.
 • 7. Кажете „да” (приемете с одобрение) всяко появило се чувство или мисъл.
 • 8. Отново оценете чувството от 0 до 10. По-слабо ли е? Ако да, значи се движите в правилната посока. Продължавайте, докато стигнете 0. Ако обаче не забелязвате да намалява, върнете се в началото и опитайте друг метод.

Основните четири аспекта на любовта са следните: допускане, приемане, одобрение и оценяване. Изберете един (или повече) от тези аспекти и ги насочете към чувствата си. Съпротивлението е универсалното средство за вледеняване на чувствата. То просто ги вкаменява. Докато допускането, приемането, одобрението и оценяването разтопяват вледенените чувства, позволяват им да потекат и да раздвижат енергията. Любовта е универсалният ледоразбивач, който руши блокираните и ограничаващи чувства. Това упражнение ще ви позволи да възстановите енергията, несъзнателно заключена в чувства, срещу които сте се борили.

6. Техника: Изпращане на нежеланите чувства

Това упражнение е много сходно с предходното, с единствената разлика, че фокусът е върху оценяването и благодарността към чувството:

 • 1. Наведете глава и поставете ръката си върху стомаха или гърдите си, за да усетите осезаемо чувството.
 • 2. Наблюдавайте чувството в тялото си.
 • 3. Оценете го според скалата от 0 до 10.
 • 4. Изпълнете се с благодарност към мисълта или чувството и произнесете „благодаря”.- Защо да сме благодарни? Защото негативната мисъл или чувство съществува, защото на дадено ниво вие усещате, че тя ви обслужва по някакъв начин – може би ви внушава безопасност. Единствено положителните чувства могат да ни осигурят сигурност и безопасност. Негативните пораждат повече негативни усещания. Затова чувството на благодарност ви извежда на положителната плоскост, а не е възможно да се чувствате едновременно блажени и стресирани.- Не може да чувствате едновременно благодарност и негативност. Така негативността се оттегля.
 • 5. Отново оценете чувството от 0 до 10. По-слабо ли е? Ако да, значи се движите в правилната посока. Продължавайте, докато стигнете 0. Ако обаче не забелязвате да намалява, върнете се в началото и опитайте друг метод.

7. Техника: Пускане на чувството

Това е един от най-простите и най-бързи начини за освобождаване от всяка нежелана мисъл или чувство.

 • 1. Вземете химикал.
 • 2. Стиснете го в ръката си.
 • 3. Стиснете го здраво и го притиснете към стомаха или гърдите си или към мястото, където усещате, че задържате емоциите си.
 • 4. Усетете напрежението в ръката си, която така здраво се е вкопчила в химикала, че чак боли.
 • 5. Ето така държим и чувствата си.
 • 6. Сега протегнете ръка пред себе си, като все още държите химикала и обърнете дланта надолу.
 • 7. Отпуснете пръстите си и пуснете химикала.
 • 8. Видяхте ли колко е лесно? Също толкова лесно е да пуснете всяка нежелана мисъл или чувство.

Не чувствата ни държат във властта си. Всъщност ние ги държим в нашата власт. Чувствата искат да се леят като енергия. Ние сме тези, които ги спираме, вкопчвайки се в тях. Пуснете ги да се леят без да ги задържате!

8. Техника: Правете съзнателни сравнения

Никога не бихме се наранили или ограничили съзнателно, но подсъзнателно го правим непрекъснато. Превръщайки несъзнателното в съзнателно, ние виждаме какво всъщност правим и чрез това виждане спонтанно освобождаваме онова, което не ни е от полза. Виждането реализира освобождаването. Чрез съзнателните сравнения виждаме, че ние не сме равни на чувствата си, че чувствата ни не ни държат в тяхна власт и че имаме избор – да се вкопчим в тях или да ги освободим. Следва серия от въпроси, които ще ви насочат и помогнат в тази посока. Това е умствено упражнение, в което умът сам преодолява собствените си ограничения.

След задаване на всеки въпрос се запитайте какво избирате за себе си в момента.

 • 1. Когато мисля за ………………………. (посочете проблем или причиняваща напрежение ситуация), положителни или отрицателни са чувствата ми? Съзнателно изберете да бъдете положителни.
 • 3. Свободен ли съм или съм ограничен? Какво избирате?
 • 4. Страх или любов е това? Какво избирате?
 • 5. Изобилие или недостиг е това? Какво избирате?
 • 6. Единство или разделение ли е? Какво избирате?
 • 7. Мир или безпорядък е? Какво избирате?
 • 8. Освобождаване или задържане ли е? Какво избирате?
 • 9. В хармония или в разрез съм с този човек/чувство/ проблем? Какво избирате?
 • 10. „Да” или „Не” казвам на ……………………………. (изобилие, себе си, свобода, лична цел и т.н.)? Какво избирате?
 • 11. Приемам или отхвърлям? Какво избирате?
 • 12. Отворен ли съм или не? Какво избирате?
 • 13. Отпуснат ли съм или напрегнат? Какво избирате?
 • 14. Какво предпочитам – да съм свободен или да съм за-висим? Щастлив или нещастен? Спокоен или стресиран? Сигурен или несигурен? Какво избирате?
 • 15. Настоятелен и агресивен ли съм, или приемам нещата такива, каквито са? Какво избирате?
 • 16. Давам ли на другите, или искам да получавам вместо това? Какво избирате?
 • 17. Какво усещам – вътрешен мир или тревожност? Какво избирате?

9. Техника: Да бъдеш като небето

Природата ни напомня за собствената ни природа.

 • 1. Погледнете към небето.
 • 2. Забелязвате ли по него да преминават облаци или то просто е чисто и необятно?
 • 3. Обърнете внимание как небето никога не се вкопчва в облаците (или птиците, самолетите, сателитите и т.н.), нито се опитва да ги отблъсне. То нито приема, нито отблъсква. Небето е такова, каквото е – отворено свободно пространство.
 • 4. Почувствайте необятността му.
 • 5. Обърнете внимание какво събужда във вас – по-дълбоко, по-обширно и необятно пространство на осъзнатост.
 • 6. Ако се появяват мисли или чувства, наблюдавайте ги как преминават като облаци. Съзерцавайте ги отстранено и без желание да ги отхвърлите. Просто ги оставете да минат.
 • 7. Връщайте се към усещането за необятност вътре в себе си. Вътрешната ви свобода и необятност е същата като небесната.

Извън себе си не виждате нищо повече от това, което е вътре във вас. Следователно, безграничността на небето и пространството, които наблюдавате, са вътре във вас.

10. Техника: Нека отплуват

Умът ни често ни спуска в стремглави потоци от мисли. Не е нужно да се оставяме на течението им. Следващия път, когато се усетите впримчени в нежелани мисли или чувства, опитайте следното:

 • 1. Представете си, че коленичите до бушуваща река, но на безопасно място на брега.
 • 2. Почувствайте притока на чувства в себе си.
 • 3. Спуснете тези чувства в бушуващата река.
 • 4. Оставете реката да ги погълне.
 • 5. Оставете всякакви мисли, чувства, проблеми да се спуснат в океана и да се разтворят в необятността му като сол.
 • 6. Върнете осъзнатостта си към неподвижната си дълбока същност, седнала на брега, свободна от всякакви ненужни емоции.
 • 7. Ако все още изпитвате нежелани емоции, продължавайте да ги спускате в реката. Оставете й да ги отнесе към океана, докато се почувствате напълно свободни.

Източник: https://theway2yourself.wordpress.com