Често срещаните черти на интелигентните хора

Доколко даден човек е интелигентен, също както доколко е красив, е въпрос на субективна преценка. Но все пак има някои общи неща, с които повечето наблюдатели биха се съгласили, че са отличителни черти.

“Какви са най-честите характеристики на много интелигентните хора?”. Този клиширан въпрос бил зададен на потребители на сайта за допитвания Quora. 100 души участвали и дали мнение. Получените изводи се оказват интересни – с тях се съгласяват мнозина, включително и науката. Те са разказани от американския сайт Business Insider. Авторите му подбират 11 от най-добрите отговори, които отговарят на научни изследвания за интелигентността от по-рано – така че да са подкрепени от експертни данни.

И така, най-често срещаните признаци, че някой е интелигентен човек, са:

Висока адаптивност към новото. Гъвкавост. Способност да се процъфтява в различна среда. Умение да се показва, че нещо може да се направи, независимо от новите усложнения или ограниченията, поставени пред всички.

Скорошно психологическо изследване подкрепя тази идея, твърдейки че интелигентността зависи от способността на човека да може да променя собственото си поведение, за да се справи по-ефективно в средата си, или за да направи промени в средата, в която се намира.

Осъзнаване колко много не знае. Интелигентните хора през цялото време действат и мислят, разбирайки че те не знаят изключително много. Често признават, че не са запознати с дадена концепция. Не се страхуват да казват “Не знам”, защото щом не знаят, може да го научат.

Ненаситно лично любопитство. Алберт Айнщайн, например, е казвал “Аз нямам специални таланти, имам само страстно любопитство”. Интелигентните хора са зашеметени от неща, които другите приемат за нищо особено, според един от участниците в допитването.

Отворено мислене. Широко скроени са. Не се ограничават до тесногръдие, готови са да приемат нови предизвикателни идеи и възможности. Приемат гледните точки на други хора, отворени са към алтернативни решения. Търсят дори противоположни гледни точки, после претеглят наличните аргументи максимално честно. Внимателни са какви идеи приемат и на кого точно са тези идеи.

Харесват собствената си компания. Много са индивидуалистични. Изпитват по-малко удоволствие от социализацията, спрямо други.

Имат голям самоконтрол. Могат да надделяват над вътрешната човешка импулсивност. Планират, изясняват си цели, изследват алтернативни стратегии, обмислят последствията преди да са започнали нещо.

Могат да бъдат много забавни. Често имат страхотно чувство за хумор.

Чувствителни са към преживяванията на други хора. Поставят се на мястото им, могат почти да почувстват/ помислят каквото минава през другите. Някои психолози се съгласяват, подчертавайки, че емпатията е в ядрото на емоционалната интелигентност.

Могат да свързват привидно абсурдни за асоцииране неща. Правят паралели между абсолютно отдалечени идеи.

Много отлагат. Често забавят изпълнението на ежедневни задачи, “защото работят по неща, които са по-важни”, според друг участник в проучването. Учени посочват даже, че интелигентните хора са склонни да отлагат дори работата, която считат за много значима. Психологът Адам Грант твърди, че отлагането е ключ към иновацията. Стив Джобс го е използвал стратегически.

Размишляват над големите въпроси. Мислят много за живота, Вселената. Често се питат за всяко нещо какъв е неговият смисъл.