Къде отиват мазнините, когато отслабваме?

Къде отиват мазнините, когато отслабваме? | Диана image 1

Дали ги губим като топлина? Дали ги изхвърляме с потта?

В тази статия ще научите

– Къде отиват мазнините, когато отслабваме според семейни лекари, диетолози и персонални треньори;

– Къде наистина отиват мазнините, когато отслабваме или каква всъщност е реалността;

– Колко процента от триглицеридната молекула се издиша като въглероден диоксид;

– Колко процента от масата се превръща във вода;

– Какво е нужно, за да изгубим 10 кг мазнини.

Къде отиват мазнините, когато отслабваме според различните специалисти

На мнозинството от хората съвсем не им е ясно къде отиват мазнините, когато отслабваме. За потвърждение се провежда анкета сред 150 души, като 1/3 от тях са семейни лекари (или както и в България им викаме – „GP”), 1/3 от тях са диетолози, а останалите са персонални треньори (виж фиг. 1). Най-много хора смятат, че загубените мазнини се губят чрез топлина или директно се ползват за енергия. На второ място хората мислят, че се загубват от тялото чрез екскрементите. Правилният отговор, всъщност, е въглероден диоксид и вода. Интересното е, че заблудите са еднакви сред всички групи, без значение тяхната теоретична подготовка.

Къде отиват мазнините, когато остлабваме

Каква всъщност е реалността?

Както знаем, излишните въглехидрати и протеини в диетата ни се преобразуват в триглицериди и се складират в мастните клетки (адипоцитите). От друга страна, излишните диетични мазнини не се нуждаят от преобразуване и може директно да бъдат отложени. Иначе казано, хората, които искат да загубят мазнини, трябва да метаболизират запазените в мастните клетки триглицериди.

Тук ще спестим извеждането на химичните формули, но в крайна сметка, пълното окисление (реакция с кислород) на една триглицеридна молекула може да бъде обобщено чрез следната формула:

  • C55H104O6 + 78 O2 → 55 CO2 + 52 H2O + енергия

В случая C55H104O6 е формулата за една „средна“ триглицеридната молекула, O2 е кислород, CO2 е въглероден диоксид и H2O е вода, естествено.

Чрез малко сметки с масите на молекулите и изравняване на реакцията се доказва, че за окислението на 10 кг човешки мазнини са нужни 29 кг вдишан кислород. Същото това дава като резултат от реакцията 28 кг въглероден диоксид и 11 кг вода. Това ни казва какво се случва с мазнината, но не и колко от мазнините, складирани в тези 10 кг, ни напускат като въглероден диоксид и колко – като вода.

За целта са нужни други скучни сметки, затова ето направо резултата:

  • Частта от триглицеридната молекула, издишана като CO2 е 84%;
  • Частта на масата, която се превръща във вода е 16%.

Това показва, че белите дробове са основният отделителен орган при загубата на мазнини. Сформираната вода вече може да бъде отделена чрез урина, екскременти, пот, дъх, сълзи или други телесни течности.

Фиг. 2 сумира в една графика информацията до сега:

Къде отиват мазнините, когато отслабваме

Какво е нужно, за да изгубим 10 кг мазнини

Всичко в едно изречение: за да изгубите 10 кг мазнини трябва да вдишате 29 кг кислород (и да изгорите няколко десетки хиляди калории), като 84% от масата, която ще загубите ще е от издишан въглероден диоксид, а останалата част ще бъде загубена като вода.

Автор: Ради Хаджирадев, www.bb-team.org