Лошата карма – пречка или предизвикателство по пътя на духовно развитие?

Когато се стремим към духовно развитие често имаме чувството, че някой хора или ситуации ни пречат.

Често си мислим, че лошата карма е тежко препятствие в духовния напредък. Мислим си , че сме родени на грешното място, в рамките на грешни обстоятелства и тепърва трябва да се справяме с тези неща или да сменим държавата, обкръжението, работата и чак след това да започнем да се развиваме духовно.Това е механизма на нашия ум да намери изкупителна жертва.

Всеки път , когато се сблъскаме с трудности, сме склонни да търсим причината извън себе си. Така чакаме по- благоприятен момент и се поставяме в положението на жертва. Всичко което ни се случва в живота идва като последица от нашите предишни действия.

Трябва да променим това положение и да сме в състояние да се измъкнем от омагьосания кръг. Отношението ни ще се промени ако признаем, че няма нищо и никой извън нас който да обвиняваме.

Трябва да се откажем да търсим оправдание и да поемем отговорноста за действията си.

Ние сме свободни! А свободата означава, че сега в настоящия момент трябва да действаме съзнателно и да правим това което момента изисква да се направи. Без да се съпротивляваме, да не се опитваме да избягаме а да се въведем в една вътрешна хармония с това което е в момента.

Така настоящия момент става учител в духовното ни пътуване!

Източник: http://evolife.bg