Усещате ли енергията около вас

Ако искате да се научите да възприематe енергията, първата стъпка е да се запознаеете с концепциите на астралния свят и екстрасензорните възприятия

Не всеки може да вижда човешката аура и енергията, която отделят предметите и другите живи форми на живот. В същото време вярвам, че всеки е способен да възприема енергията, поне в известна степен…

Астрален свят

Твърдо съм убеден, че астралният свят, където цялата енергия съществува и непрекъснато тече, е реалността на нашето съществуване. Нещата, които се случват, се случват в този свят и физическият свят е ограничено моделиране на действтелното съществуване, в което съзнанието и светското взаимодействат, случват се на енергийно ниво…

Дори и предаването на топлина, като форма на разсейването на енергия присъства в астралната сфера, както и ограниченията на физиката са насложени върху това – истинската реалност на нашето съществуване. Така че нашите физически тела, които използваме, костюмът от плът за нашите души, имат различни сетива, които работят с физическото представяне на енергийния свят, в който живеем. Нашето зрение, обоняние, допир, вкус, и слуха са сетивни възприятия, които нашият мозък възприема и предава на съзнанието – нашата реалност за подсъзнателно разбиране.

Екстрасензорните възприятия

С всичко това, бих искал да ви поканя да разгледате идеята за екстрасензорните възприятия, или на шестото чувство, обсъждано в киното, литературата, или при клинични обстоятелства, при които е документирана историята на нашето съществуване в тази равнина. Да имаш екстрасензорно чувство означава да възприемаш реалността без научните ограничения на физиката, чрез които ние възприемаме реалността, по малко по-различен начин, но с помощта на това, което нашите физически тела са подготвени да разберат.

Точно както в познатия ни физически план, някои хора могат да чуят по-висока честота, отколкото други, и някои същества възприемат цветния спектър по различен начин, по много подобен начин истинската ни същност съществува в астралния свят и възприема реалността чрез нашите съзнателни умове, като тук също има различна степен на възприятие.

В зависимост от областта на проучване, това може да бъде посочено като ниво на сила в чакра мрежата на даден човек. Например, някой с по-изявено трето око ще види енергията по различен начин, и неговият буден ум ще го възприеме с различна сила. В допълнение – човек със силна сърдечна чакра е много по-вероятно да има емпатични наклонности и да чувства енергията около себе си на емоционално ниво. Мислете за него като за човек със силно обоняние или перфектна визия, с изключение на възприемането на света, както той съществува в чисто енергиен план.

Много изследвания са правени на екстрасензорните възприятия, психическите комуникации, телепатията, телекинезата, виждането на духове, разговорите с духове и т.н.

При всички тях има едно общо нещо – човекът винаги се разглежда като някой, който е силен в тази област, в която се развиват екстрасензорните усещания, и много често в тези случаи липсва някое от стандартните 5 сетива. Прави впечатление, че хора, които се нуждаят от очила, за да виждат, но имат изключително мощно трето око, възприемат енергията по-силно и живеят с по-малко от ограниченията на физическия свят, в който ние живеем.

Още теории за астралната реалност

Има много неща, които могат да се кажат по тази тема, като се започне от най-светските аспекти като енергийното разсейване на топлина и шум, и се мине по целия път към духовната гледна точка на неземни същества, или дори знанията на феите и понятието за рая. Едно от вярванията за астралната сфера е, че тя е дадена на всеки отделен човек и че той има свой собствен раздел от безкрайната астрала, която се определя от собствената му гледна точка, както за самия себе си, така и за това, което той смята за истина.

Чрез тази идея може да се направи извод, че в случай на смърт, когато физическото ни тяло престава да съществува, ние се връщаме в нашата енергийна форма, нашият живот след смъртта е в астралния свят, където, ако ние вярваме, че принадлежим на небето, ще бъде нашият личен рай. Помислете за възможностите на един свят, в който ограниченията са неуместни, и ще започнете да разбирате фразата, “Има повече неща на небето, отколкото на земята, и земята се е появила заради това“. Има още неща за възприемане в реалността на нашето съществуване, отколкото в това „физическо оформяне“ и то може да започне заради тях…

Следва продължение

Автор: Nick Harding, learning-mind.com

Източник: http://streetwatch.bg