Време е да започнете да мислите критично

Време е да започнете да мислите критично | Диана

Ако искате да успеете в света на бизнеса през 21-ви век, трябва да започнете да мислите критично.

Роджър Мартин от училището по мениджмънт “Роджър” към университета в Торонто установява това преди едно десетилетие. Като декан той работи за трансформирането на учебната програма в бизнес образованието и за поставянето на по-голям акцент върху уменията за критично мислене. Това, което Мартин и много други търсят, е да намерят подход в ученето и разрешаването на проблемите от мултикултурна платформа, която заимства от академичността, бизнеса, изкуствата и историята.

Критичното мислене винаги е било ценен атрибут на лидера. Но през годините, особено след като бизнес училищата наблегнаха на количествените умения, критичното мислене остъпи и някак си отпадна от сцената. Сега, когато нивото на сложност се повишава, нуждата от критично мислене отново изплува на повърхността.

Ето как днешните лидери могат да развият или събудят наново това умение:

Съмнявайте се, винаги се съмнявайте

Критичните мислители са любознателни и търсят отговора на въпросите “какво” и “защо” във всяка ситуация. Усетихме тази нужда, когато финансовите ни пазари се сринаха през 2008 г. Кризата изважда най-добрите ви умения за критично мислене, защото ви заставя да си зададете въпросите как и защо сте стигнали до неприятностите.

Приложете различни перспективи

Възползвайте се от предимствата на днешния разнообразен мениджърски пейзаж. Индийският инженер може и да не види проблема по начина, по който ще го направи инженер, роден и израсъл в Айова. Двамата могат да разполагат с едни и същи инструменти за разрешаването на проблема, но различният и житейски опит може да им помогне да видят неща, които другите са пропуснали.

Вижте потенциалните възможности

Да поставяте предположенията си на съмнение и да търсите различни перспективи са дедуктивни умения. Критичните мислители трябва да притежават и креативно мислене, за да могат да видят възможности там, където другите виждат само проблеми. Например, един директор може да приеме спирането на производството като проблем, докато критичният мислите може да го погледна като възможност да поправи целия производствен процес, за да се получи нещо ново.

Има и допълнителен аспект на критичното мислене, който е важен: Умението да се управлява двусмислеността. Скоростта на бизнеса, примесена с глобалните сили и сложните системи за доставка, диктуват и правят така, че вие никога повече няма да знаете всички променливи във всяка ситуация. Днешните лидери трябва да свикнат и да се чувстват комфортно с факта, че ще работят в среда, в която промяната е постоянна и бързите решения са необходимост.

В свят на растяща несигурност, едно е ясно: ще се нуждаем от критични мислители, които могат да преценяват ситуацията, да оценят потенциала и да изберат най-добрата възможност като вземат бързи решения.

Джон Балдони, консултант по лидерство, коуч и лектор, OpenForum