Решаваме ли проблемите си с позитивно мислене?

Макар мислите ни да оказват влияние върху нашето емоционално състояние, поведение и телесни реакции, позитивното мислене не е решение на проблемите ни в живота. Повечето хора, които изпитват тревожност, потиснатост или гняв могат да кажат, че да се мисли позитивно не е чак толкова лесно.

Постоянно да поддържаме позитивни мисли е наивен подход, който не води до трайна промяна и може да ни накара да пренебрегнем съществена информация.

Проучването на всички гледни точни към проблема и отчитането на всякаква информация – положителна, отрицателна, неутрална, може да ни осигури полезни начини за вникване към ситуацията и да ни насочи към нови решения на проблемите, пред които сме изправени.

Обикновено човек не преодолява тревожността, ако не промени начина си на мислене и не превъзмогне склонността си да избягва проблема.

Как да се справяме, за да намалим стреса?

1. Промяна на заобикалящата среда.

2. Да се научим да отклоняваме неуместните изисквания на околните от нас, като си поставяме ясни граници и се свързваме с нуждите си.

3. Прекарване на повече време с хора, които ни подкрепят.

4. Предприемане на мерки за намаляване на тормоза на работното място.

5. Това, което мислим и вярваме оказва влияние върху телесните ни реакции. Добре е да се самонаблюдаваме.

6. “Мислите определят настроението ни” е много различно от “Мисли позитивно”. Добре е да отчитаме цялата налична информация за това как точно се чувстваме.

Още от автора:

Книга “Как да управляваме емоциите си”