Какво знаем за децата на новото време, електромагнитното поле и прехода

Тодор Христов е специалист по измерване и диагностика на човешкото електромагнитно поле. Притежава един от рядко срещаните в България уреди за обследване аурата на човек за нарушения, както и чакровата система за блокажи и дисбаланс. Интересува се от здравословен начин на живот и се стреми да се развива в духовен аспект. Организира специализирани семинари, както и провежда също така турове-семинари на силно енергийни места в България. Целта на тези събития е да събира хора с еднакви интереси, да ги информира за ценната история и дълбоката древност, които притежава страната ни, както и да им помага в намирането на правилния път към личностното израстване. Управител е на Холистичен център „ПО ПЪТЯ НА ПОЗНАНИЕТО“.

– Г-н Христов, ще обясните ли как се изследва аурата?

– Аурата или човешкото електромагнитно поле се изследва посредством технология, разработвана повече от 12 години в Калифорнийския технически университет, един от световните стожери на технологичните изобретения. Работи на базата на биообратната връзка (biofeedback), древните познания за човек и цветната психология. Разчита електромагнитните импулси, температурата и емоциите в реално време и чрез специален софтуер аурата се визуализира на дисплея на компютър.

– Може би първият въпрос трябваше да бъде – какво е аура?

– Може да се каже, че аурата представлява амалгама от невидими за повечето от нас субстанции, където се проектира целият ни вътрешен свят – мисловен, емоционален и т.н. Това са различни на дължина вълни, вибриращи на различна честота, от което се получават и цветовете, за които толкова много е изписано. Науката нарича аурата електромагнитно поле, но също така потвърждава, че последното притежава и биохарактер, т.е. носител е на биологична информация.

– От колко време правите тези изследвания в Бургас и какво показват те – какви са най-честите аури на бургазлии?

– Притежавам уреда Aura Video Station от 5 години, в които съм имал щастието да се срещна и изследвам хиляди хора. Наблюдавал съм най-различни и изключително интересни случаи в практиката си, която не се ситуира само в Бургас, но и в цялата страна, както и в съседни държави. За дългите години опитност в тези сфери, се научих да не деля хората на полове, етноси, религии, цвят, принадлежност, социални роли, защото за мен всички сме свързани. Да, това е абсолютен и доказан факт от научната общност – ние всички сме едно цяло, на място, което учените наричат Полето (The Field). И все пак, ако мога да си позволя да направя някаква статистика за бургазлии, то може да се каже, че моите съграждани все повече се пробуждат и осъзнават факта, че ние се намираме в един от най-интересните периоди на време – пространственият континуум, когато ще се наложи да разширим нашите съзнания до ниво, което ще ни помогне да преминем през прословутия и толкова популярен преход или прецесионен цикъл, както го наричат в научните среди. Осъзнавайки този факт, тръгвайки по нелеката пътека на личностно израстване, самото ни излъчване (аура) се изменя. Радостен съм, че тези хора се увеличават все повече и повече.

– Говори се за различни цветове на аурите – как те описват хората, които ги притежават?

– Да, действително има различни цветове, които са 7 на брой, но има и взаимодействие между тях, т.е. различни цветови смесици. Има цяло течение в психологията, наречено цветна психология, където различните цветове отговарят на определени основни характеристики и модели. Ще се опитам да изброя накратко различните основни модели. Тези, които вибрират в червената гама (приблизително 440Hz), са повече насочени към материалното, към оцеляването, а колкото повече се повишава честотата на вибрацията, толкова повече се променят и характеристиките. Оранжевите например обичат движението, на жълтите им се удават творчеството, креативността, зелените обичат природата, откъдето презареждат батериите си. Последните са естествени, родени лечители. Сините са по-социални, обичащи да помагат на останалите хора същности, а тъмносините или по-познати като индигови, са насочени към духовното израстване. Това са хора, служещи си прекрасно с психичните сили на ума си. Оттам идва определението на новите същности, които са започнали да се появяват по-интензивно през 70-те години на 20-и век, „индигови деца“. Следват най-високите нива на развитие – виолетово, лавандулово и бяло. В тези спектри вибрират хора, които са се отдали до голяма степен на развитието си в личностен и духовен план. Представяте ли си какъв огромен диапазон на вибрация – 440Hz до над 1000Hz?! Това е точно като дъгата – отдолу са най-тежките цветове, а отгоре са фините и нежни тонове. Същото е и с нас, хората.

-Разкажете за нетипични аури, които сте изследвали?

– Имало е много хора, които могат да бъдат определени, като „нетипични“, които се различават от матрицата. Ще разкажа за една изключителна жена, с която се запознах преди години, когато дойде от Москва, за да се срещне с мен, и на която казват „ясновиждаща“. Тази жена имаше три висши образования, едно от които психология и с която проведох едни от най-интересните си разговори, изобщо. Тогава с изумителна лекота ми предсказа много от важните събития, които следваха в моя живот и то, както се оказа, напълно безпогрешно. Нейната аура беше бяла и трите последни чакри работеха на 100%, което предполага изключителни психични сили, интуиция и връзка с „невидимия“ свят. Това е и единственото подобно и толкова категорично изследване, което съм правил на такъв човек.

-Имали ли сте случаи на деца-индиго? Кое е най-характерното за тези деца?

crystal-kids1

-Децата „индиго“ са вече доста отраснали и много от тях имат собствени деца. Първите и най-интензивни вълни от такива същности дойдоха през 70-те години на 20 век. Тяхната задача беше да разчупят веригите на досегашните догми, правила, стереотипи и обществени нормативи. Представете си гъста джунгла и хора, които вървят напред и проправят пътя с мачете. Същото беше и с тези деца. Сега са възрастни, а техните деца са удивителни. Ако можем да си позволим да ги разграничим, то след 2000 г. се появиха така наречените „кристални“ деца, а след 2012 г. по-интензивно започнаха да се появяват и децата на „дъгата“. Разликата между тях е, че тези след 2000 г., за разлика от предшествениците си, са по-любвеобвилни, даващи и желаещи да получават любов, докато децата след 2012 г. събират в себе си целия спектър. Разбира се, не можем да ги разграничим толкова рязко по години, но смело можем да заявим, че в посочените години вълните от гореспоменатите същности са по-наситени.

– Как можем да повишим или активизираме енергийното си поле, ако например аурата ни е замъглена и неясна?

– Ако аурата ни е замъглена, неясна, матова, това означава, че пътят пред нас не ни е съвсем ясен. Добре е да изкристализираме желанията и целите си, за да знаем какво точно искаме. Как можем да стигнем до крайната си цел, ако не знаем къде отиваме?!

– Можем ли да управляваме нашата аура?

– Категорично да! Всички процеси в нас могат да бъдат управлявани от най-силния познат инструмент на човечеството – човешкия ум! Ние живеем в ментален свят, който можем да управляваме чрез силата на нашия ум. Изписано е огромно количество научна литература, където са описани множество реални експерименти, в които категорично се доказва, че умът ни има способността да влияе върху материята. Същото важи и за нашето електромагнитно поле. Преди много години д-р Валери Хънт доказва, че аурата ни се влияе от мислите, чувствата и емоциите ни. Също така става ясно, че негативните мисли могат да влияят върху здравето ни и когато биват превърнати в цялостно състояние, това вреди на физическото ни здраве. Никога не бива да забравяме за закона на привличането и да внимаваме какво си пожелаваме, защото то неминуемо ще стане наша реалност.

– Играе ли роля нашата аура по отношение на съвместимостта ни с нашата половинка и хората, които ни заобикалят?

– Нашата аура е следствие на вътрешния ни свят, но като следствие, мога да кажа, че да, влияе. Много трудно ще съжителстват един червен и един индигов човек, тъй като те са почти несъвместими, освен ако не са се разбрали и приели такива, каквито са. Тогава дори се допълват, но трябва да са изцяло наясно със своята същност. Това важи с пълна сила и за хората от заобикалящия ни свят.

-Какви още услуги и диагностики предлага Център „По пътя на познанието“?

-Основната мисия на нашия център е да спомагаме за повишаване нивото на съзнание, да предаваме на хората знания и умения за това как да се грижат за здравето си, как да се справят с емоциите и мислите си, да медитират и се развиват в духовен план. За целта извършваме диагностики с аналитична везна Танита, с биоскенер (квантов анализатор) и споменатата Аура камера. Предлагаме и антистрес и антиейджинг процедури със система за отрицателни кислородни йони „Дермио“. Разполагаме с консултант по хранене, който изготвя диетологични програми, в лицето на Елена Терзиева. Провеждаме курсове по медитация и личностно развитие. А през месец правим изнесени семинари на енергийни места в България. Публикуваме много информация на тези теми и на нашия сайт www.poznanieto.com.